Om Lokomotivet

Lokomotivet er et uafhængigt tidsskrift udgivet af foreningsforlaget Tog på Tryk (TpT), stiftet i august 2007. Formålet med foreningen er at udbrede kendskabet til danske jernbaner i virkelighed og model ved hjælp af tidsskriftet Lokomotivet, bøger mv.

Arbejdet i redaktionen er rent fritidsarbejde, og evt. overskud skal ifølge vedtægterne gå til fremme af jernbanehistorisk forskning og modeljernbaneinteresse.

Lokomotivet

c/o Tog på Tryk

Torben Andersen

Odensevej 124

4700 Næstved

Danske Bank reg. 9570

Girokonto-nr. 10 251 605

SWIFT: DABADKKK

IBAN-nr. DK 1230000010251605

CVR/SE-nr. 30 76 59 15

E-mail: lokomotivet@lokomotivet.dk

Redaktion:

Steffen Dresler SD (Ansvh.)

Torben Andersen TA (Red.)

Medarbejdere:

Claus Jensen (Claus)

Ole S. Petersen (OSP)

Ole Møller Nielsen (OMN)

Per Topp Nielsen (PTN)

Jens Bruun-Petersen (JB-P)

Erik V. Pedersen (EVP)

Flemming Kjær (FK)

Niels Erik Jensen (NEJ)

Sats og tryk:

eurographic, 2625 Vallensbæk

Oplag:

700 eksemplarer.

Alle artikler og skemaer er copyright Lokomotivet og forfatterne (signaturen). Eftertryk af artikler, annoncer og tegninger m.v. er forbudt uden forudgående aftale med Lokomotivets redaktion eller forretningsfører.

De i artiklerne fremførte synspunkter og metoder er forfatternes egne, og deles ikke nødvendigvis af redaktionen.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i modtagne artikler og indlæg.

Bladet udkommer 4 gange årligt: primo marts, ultimo, maj, ultimo september og primo december.

Abonnement incl. forsendelse og porto:

Danmark kr. 700,- incl. forsendelse og porto. Fås ved at indbetale beløbet på vor girokonto eller ved at skrive/maile efter girokort på lokomotivet@lokomotivet.dk.

Udlandet – herunder Sverige og Norge – kr. 800,- incl. forsendelse og porto. Fås ved at indbetale beløbet på dansk check, der sendes til vor adresse TpT, c/o Torben Andersen, Odensevej 124, 2.tv, 4700 Næstved, Danmark eller på vor girokonto, der er nævnt overfor.