OPHØR!

 Ja, det er en sørgelig meddelelse, men vi har valgt at ophøre med udgivelsen af

LOKOMOTIVET

med december-nummret 2018 (nr.134)

Annoncemængden var efterhånden faldet til et kritisk niveau, og  abonnementsantallet sammen med løssalget var på samme måde faldet stærkt.

Kostprisen for fremstilling af bladet var støt stigende, bl.a. til tryk, og selv om kvaliteten i de sidste numre var steget, så var den i et stykke tid ret ringe,

…og sidst, men sandelig ikke mindst: PostMord har uheldigvis de sidste par år været utrolig kostbare at fodre med kroner – uden at servicen fulgte med. Det var simpelthen håbløst.

Så derfor opstod der lavvande i kassen.

Sluttelig:

Foreningen TpT er ikke nedlagt. Selv om vi ophører med udgivelsen af LOKOMOTIVET, så udsender vi jernbanehistoriske bøger, bl.a. bogen om DSBs post- og rejsegodsvogne, der udkommer i maj-juni 2019.

Vi vil her gerne takke alle bidragydere for den store hjælp, der er tilflydt os gennem årene, både med hensyn til korrektur, oplysninger, artikler, fotos o.s.v. Det gælder naturligvis også trofaste abonnenter, annoncører og forhandlere.

Slut